Stævnerne er fordelt. Husk at få datoerne ind på GO inden den 1.april 
 
 Stævne 2018-2019