Distriktsbestyrelsen
 
Distriktsformand
Carl-Chr Petersen, Hiort Lorenzens Vej 58, 5. th. 6100 Haderslev, tlf.: 29267175
 
 Sekretær, Stævnekoordinator, De Sydjyske Rideklubber
 Liselotte Jacobsen, Rugkobbel 8, 1.th., 6200 Aabenraa, tlf.: 51294925
 
Kasserer
Bettina Petersen, Fjordvej 77, 6200 Aabenraa, Tlf.: 42397063
 
Breddeudvalg
Holger Holm, Havnevej 5 F, Hejlsminde, 6094 Hejls, tlf.: 29630313
 
Kursusudvalg
Hanne Berg, Sønderballestrand 87, 6100 Haderslev, tlf.: 21918255